Saturday, 23 June 2012

Engkaulah akar tunjang..........pewaris bangsa

Kelas tambahan pagi ini agak kecoh apabila aku melontarkan pertanyaan tentang kedudukan mereka sebagai generasi hari ini.Mereka hanya memandang satu sama lain dan seperti biasa , aku meneruskan tugasanku untuk menjelaskan bahawa tahun kelahiran mereka dikaitkan dengan pembahagian sesuatu generasi itu."kamu tahu tak cikgu ni dikategorikan dalam GENERASI BABY BOOMERS. Ini untuk mereka yang dilahirkan pada tahun 1946 hingga tahun 1964 saja tau" Selepas peristiwa Perang Dunia Kedua meragut jumlah korban yang besar, berlaku peningkatan dalam jumlah kelahiran dunia. Generasi ini mula mengenali televisyen dan muzik secara lebih meluas.Aku meneruskan peneranganku. Gelak ketawa kedengaran....Aku faham apa yang tersirat dalam pemikiran mereka. Guru yang sudah setengah abad ini dikategorikan sebagai generasi baby..............

      GENERASI X (tahun kelahiran antara tahun1965 hingga tahun1980) dikatakan membesar dengan permainan video dan MTV. Secara umumnya mereka dikatakan kurang optimis terhadap masa hadapan, sinis, skeptis dan tidak menghormati nilai-nilai adat tradisional. Mereka juga dikatakan kurang mempunyai rasa hormat kepada orang tua. Mereka yang dilahirkan dalam tahun 1981 hingga tahun 2000 dipanggil GENERASI Y atau turut dikenali sebagai GENERASI MILENIUM. Generasi Y merupakan produk daripada zaman internet, pasaran terbuka, globalisasi serta modernisasi. Mereka dikriteriakan sebagai cenderung meminta, kurang sabar dan kurang berkomunikasi. Mereka juga mempunyai kemampuan bahasa yang teruk.

    Generasi Y disinonimkan sebagai generasi pascamoden. Di Amerika mereka dikenali sebagai "slackerdom" (para pemalas) yang suka kepada pesta dan cinta. GENERASI PLATINUM yang merupakan generasi baru abad ke-21, dilahirkan pada tahun 2001 dan seterusnya merupakan generasi yang menyukai kemewahan dan bergaya elegan. Generasi yang dilahirkan sebelum tahun 1925 dikenali sebagai GENERASI SENIORS manakala merka yang dilahirkan pada tahun 1926 hingga tahun 1945 pula dipanggil GENERASI BUILDERS.

      Mengkategorikan individu dalam kumpulan tertentu tidak semestinya betul seratus peratus.Dalam sejarah Tamadun Awal, pembahagian ciri-ciri kehidupan Zaman Peleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Gangsa berdasarkan aktiviti tertentu pada zaman tersebut dan tidak akan dinyatakan sekali lagi pada zaman selepasnya. Misalnya walau pun aktiviti berburu ada pada setiap zaman bermula pada zaman Paleolitik lagi tetapi aktiviti tersebut tidak lagi menjadi ciri istimewa pada zaman Neolitik. 

      Generasi Y dan Generasi Platinum lahir dalam kehidupan serba mewah: tanpa mengalami peperangan, wabak penyakit dan kemiskinan melampau. Mereka disogokkan oleh media massa dengan pelbagai kesenangan hidup. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menerima sebarang kekurangan dan mendesak ibu bapa untuk menyediakan segala-galanya yang kadang-kadang di luar kemampuan ibu bapa. Paling ironi apabila mereka melakukannya tanpa sekelumit pun perasaan bersalah terhadap mereka.

      Kita lupakan sahaja strata generasi ini, kerana kita mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar dalam agenda untuk melahirkan generasi berwibawa untuk negara.Walau apapun definisi terhadap kumpulan generasi tersebut, kita tidak harus mengabaikan dan membiarkan mereka hidup dalam dunia fantasi dan terjebak dalam pelbagai aktiviti tidak sihat.
     Kata Confucius, Untuk membentuk dunia kepada aturannya, kita mesti membentuk bangsanya. Untuk membentuk bangsa, kita mesti terlebih dahulu membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga pula kita mesti membentuk diri sendiri yang mempunyai hati dan nilai yang murni               
      Ucapan mantan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2005:
      Pembangunan modal insan menjadi sangat penting kepada negara pada masa hadapan dan mereka ini mestilah berkualiti, kualiti bukan sahaja dari segi pendidikan dan kepakaran tetapi juga dari segi moral yang tinggi, bertanggungjawab dan mengutamakan nilai-nilai murni dalam kehidupan.
      Peranan semua pihak sangat penting dalam membentuk generasi yang seimbang. Tamadun yang ingin kita capai bukan sahaja dalam aspek sekularisme dan kebendaan semata-mata tetapi dalam aspek kerohanian juga. Sebagai pemimpin kita ibarat:

                                                  Pohon rendang di tengah padang
                                                  Batangnya untuk bergantung
                                                  Buahnya untuk dimakan
                                                  Daunnya untuk berlindung.

      Walau bagaimanapun peranan kita sebagai warganegara tidak kurang pentingnya. Seperti kata Beng Tju "Rakyat itu akar bangsa, jika akarnya sihat, pokoknya pun sihat" Sebagai rakyat yang cinta akan negara kita perlu menyelami dan menghayati  kata-kata Abraham Lincoln, " Jangan ditanya apa yang dibuat oleh negara untuk kamu, tetapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara"

1 comment: